Kouřový hlásič s možností zaslání SMS

Exeo RF Kouřový hlásič

Díky GSM Exeo s transceiverem 433/868 MHz získáváte bránu do sítě GSM. Pak zaslání SMS popřípadě zavolání při jakékoli alarmové události není žádný problém.

Zajímavým příslušenstvím GSM Exeo je kouřový hlásič Exeo, který při detekci sebemenšího kouře vás bude informovat na váš telefon. Zvažte sami, zda když už máte GSM Exeo pro ovládání vašich technologií v domě, pro dálkové ovládání topení, či pro zabezpečení domu před nevítanou návštěvou, zda takové upozornění na nebezpečí požáru, není zajímavým příslušenstvím. Kouřový hlásič zvýší užitnou hodnotu GSM Exeo, pomůže Vám minimalizovat škody na majetku v případě vzniku požáru a může zachránit lidský život.

Kouřový hlásič je napájen baterií a s GSM Exeo komunikuje bezdrátově, takže jeho instalace spočívá jen v umístění na zvolené místo.

Informace SMS o vybité baterii v hlásiči je samozřejmostí.

Exeo RF kouřový hlásič vyhovuje vyhlášce "o technických podmínkách požární ochrany staveb" zákon 23/2008 sb. platné od 1.7.2008!

GSM dálkové ovládání ve variantách: