Jak takový GSM Alarm vlastně funguje a popis jeho součástí

Srdcem GSM alarmu je centrální jednotka s přijímačem informací od detektorů a klíčenek

Centrální jednotka je prostřednictvím ovládacích klíčenek, popřípadě SMS na dálku uváděna do požadovaného stavu, nazýváme jej zajištění a odjištění, popřípadě zastřežení a odstřežení. Chytré alarmy navíc umožňují takzvané částečné zajistění, ve kterém jsou sledována jen některá čidla, tato funkce je zajímavá tím, že můžete zajistit třeba jen příchodovou chodbu a ve zbytku bytu se normálně pohybovat.

V zajištěném stavu jednotka při příjmu informace z pohybového detektoru předává informaci přes GSM modul na naprogramovaná telefonní čísla, SMS nebo volání, ve většině zařízení je toto nastavitelné, u těch lepších zařízení je možné definovat text zprávy a to pro každý detektor zvlášť, takže víte, kde poplach vznikl.

Centrální jednotka by měla být umístěna na co nejskrytějším místě ! Když pachatel zneškodní PIR detektory tolik se nestane, protože ukrytá centrální jednotka již o poplachu ví a může ho zasílat uživatelům.

Programovaní - nastavení centrální jednotky

Každý alarm je nutné nastavit k obrazu uživatele. I u těch nejjednodušších je nutné nastavit minimálně telefonní čísla příjemců. Možnosti jsou následující - SMSkou v nějakém předepsaném tvaru, zavoláním s DTMF volbou, počítačem pomocí USB kabelu nebo nejpohodlněji z počítače a webového prohlížeče pohodlně na dálku.

Napájení centrální jednotky

Napájení GSM alarmů je většinou řešeno síťovým adaptérem, zálohování akumulátorem by mělo být u alarmu samozřejmostí. Výhodou je možnost informace o výpadku a obnově síťového napětí, popřípadě vybitém záložním akumulátoru. Zde stojí za zmínku, že selhání libovolné části GSM Alarmu způsobí celkovou nefunkci zařízení. A je až neuvěřitelné, kde všude dokážou dnes někteří výrobci šetřit, ano i na tak základní části jako je síťový zdroj. Uvědom me si, že alarm je zařízení, které je trvale pod proudem a proto i síťový zdroj je neustále zatěžován a proto by měl být kvalitní. Dnešní moderní spínané zdroje jsou sice krásná věc (jsou lehké a malé), ale když výrobce v nich zašetří například na filtračních elektrolytických kondenzátorech má to na životnost zdroje fatální následky.

Pohybové detektory

Nejběžněji se pro zabezpečovací systémy používají pohybové PIR detektory - PIR čidla (Passive InfraRed Motion Sensor). Ty detekují změnu teplot, pohybující se osoba v objektu je právě pohybujícím se "tělesem" s jinou teplotou než je teplota v objektu a proto je detektorem zachycena. Spolehlivé čidlo se vyznačuje tím, že nezpůsobuje falešné poplachy. Celkově alarm s falešnými poplachy je alarm k ničemu. Právě pro eliminaci falešných poplachů se používá digitální zpracování signálu z vlastního detektoru mikroprocesorem, který dle často patentovaných algoritmů (rychlost změny velikost změny atd) rozhodne zda se jedná o pohyb v místnosti či nikoliv.


Pro informaci uvádíme graf, jež ukazuje závislost poklesu napětí na vyčerpané kapacitě z baterie, z grafu vyplývá jednoznačná výhoda použití DC-DC měniče Závislost poklesu napětí na vyčerpané kapacitě z baterie

Další velmi důležitou funkcí bezdrátového čidla je pravidelný test stavu baterie a pravidelné spojení s centrální jednotkou, ta tak ví, že komunikace funguje a čidlo je funkční, pokud je baterie slabá upozorní o tom uživatele třeba SMSkou. Tyto funkce bohužel u velké řady těch levnějších GSM alarmů chybí úplně a přitom jsou elementárně důležité!

Každý detektor tvoří takzvanou hlídací smyčku. Dokonalý alarm umožňuje nastavit zda se má jednat o smyčku zpožděnou, okamžitou vnitřní nebo plášťovou či 24H. Z názvů je jasné k čemu která smyčka je, zpožděná smyčka dovoluje vstoupit do objektu a vklidu odhlídat (zasílání poplachu je zpožděno o příchodové zopoždění), okamžitá smyčka se volí pro takovou místnost, kam nelze uživatelem vstoupit aniž by neprovedl odhlídání. Rozlišení vnitřní a plášťová smyčka slouží pro možnost částečného zahlídání (již zmiňováno výše), při kterém se střeží jen plášťové smyčky, běžný příklad použití je když v domě spíte v 1.patře a chcete zahlídat třeba přízemí.

Za zmínku stojí i vlastnost, jak je čidlo schopno "vyždímat" baterii, dobrý konstruktér osadí čidlo tkzv. DC-DC Step Up konvertorem, který je schopen běžet i když má sada baterií jen 1V, levný PIR detektor bez takového obvodu přestává pracovat když je v bateriích ještě 50% energie, což má pak samozřejmě vliv na interval výměny baterií, obzvláště když se jedná o čidlo s pravidelnými testovacími přenosy.

Siréna

Dalším článkem je siréna, která má svým spuštěním při poplachu přilákat pozornost na napadený objekt a případně vyrušit pachatele. Siréna se často připojuje k alarmům kabelem, protože se často instaluje v blízkosti centrální jednotky. Při tomto řešení vzniká základní nevýhoda a to sice v tom, že pachatel ji dle zvuku najde a při jejím zneškodňování může poškodit i centrální jednotku, která má za úkol v tuto chvíli odesílat poplachy! Proto pro GSM alarmy je idealní opět bezdrátová siréna s vlastním napájením, která je instalována na jiném místě než centrální jednotka a jejím poškozením nedojde ani k poškození ani k prozrazení umístění centrální jednotky a ta tak může v klidu zasílat poplachové SMS.

Jsou uživatelé jež ani sirénu neinstalují s tím, že chtějí pachatele spíše nechat polapit nebo jsou názoru, že ji stejně nikdo neuslyší.

SIMka

Jelikož v GSM alarmu je vlastně mobilní telefon, tak musí mít v sobě SIM kartu a tím své telefonní číslo. Lze používat jak SIM předplacenou, tak sim tarifní. Dnes už je výhodnější používat tarifní SIM s nějakým minimálním či nulovým tarifem, různé partnerské SIM karty apod. Předplacená karta má základní nevýhodu v takzvané časové expiraci, tím tlačí většina operátorů své zákazníky kartu pravidelně dobíjet. Z praxe to znamená, že se vám tam hromadí kredit.

Není Alarm jako Alarm i když "obsah krabice" vypadá stejně...

Jako konstruktéři a vývojáři jsme si samozřejmě vyzkoušeli a podívali se do řady konkurenčních zařízení různých cenových relací. Například zjištění, že výrobce použije čip, jehož katalogové napájecí napětí je 3-5V a zařízení (PIR detektor) běží na dvě tužkové baterky bez dalšího DC-DC konvertoru (cca 1USD navíc) je více než zarážející. Pro Vás méně technické - dvě tužkové baterie mají po několika týdnech provozu v zařízení rozhodně méně než 3V (napájení čipu je mimo hodnotu předepsanou výrobcem!) a navíc jmenovitá kapacita baterií je určena dle katalogu výrobce často až pro konečné napětí 1.6V (počítáno na dva seriové články), pak o nějaké spolehlivosti a stabilitě zařízení nemůže být moc řeč, nehledě na to, že přestane čidlo pracovat, když jsou baterie vybité teprve z jedné poloviny a jste nuceni je vyhodit, pak zase nemůže být řeč o moderním "zeleném" produktu. Jak asi může vypadat Firmware v centrální jednotce od takovéhoto výrobce?

Největším paradoxem je to, že takové zařízení ani neumí dát uživateli vědět nejen o tom, že bude baterie brzy vybitá, ale uživatel se ani nedozví, že je nefunkční celé čidlo, funkce testu přenosu s čidlem prostě chybí úplně. Jak se taková chyba v dnešní době může vůbec vyskytnout ? Jedná se o základní neznalosti konstruktérů či dokonce snaha vyrobit něco co nějak chvilku funguje ? Nebo je to útok na lákavě nízkou pořizovací cenu, za kterou samozřejmě zaplatí zákazník v lepším případě častou výměnou baterií, v tom horším nespolehlivou nebo žádnou funkcí takového zařízení. A co na to naše zeměkoule?

Utvrdilo nás to nejen v tom, že především zkušenosti a pečlivá práce tvoří perfektní výrobek, nikoliv touha ušetřit každý haléř v nákladech na výrobu. Pro nás to byla také odpověď na to, jak je možné že takové zařízení lze koupit hotové zabalené v barevné krabici téměř za podobnou sumu peněz, jež my jsme schopni ho vyrobit! Akorát, že už nemůže být řeč o stejném zařízení.

Nákup GSM Alarmu a posouzení zda výrobce vámi vybraného alarmu měl dostatek zkušeností při vývoji nebo zda nějak vyvinul jen aby se něco prodávalo, ba dokonce snad jediným jeho cílem byla nízká cena a funkce až na posledním místě, necháme na Vás. Podobně jako to, zda si koupit zabezpečovací systém od opravdových odborníků nebo od obchodníka, kterému je ve skutečnosti úplně jedno jestli prodává zabezpečovací techniku nebo krmivo pro pejsky.

GSM dálkové ovládání ve variantách: