Vysvětlení pojmů


Temperování - topení na nezámrznou teplotu

Tímto režimem nazýváme takový režim, kdy systém nedovolí aby teplota v měřené místnosti klesla pod nastavenou teplotu, většinou se volí 5-7 stupňů Celsia. Tím je zajištěno, že v domě nezamrzne voda ve vodovodním řádu, rovněž vytopení nepromrzlé budovy je rychlejší a méně nákladné. Je třeba však mít na paměti, že topení bude tím pádem ve velkých mrazech stále spínáno a že spotřeba energie ve velkých mrazech může být vysoká. Aktivovaný tento režim bývá na zařízeních většinou signalizován ikonou vločky.


Topení na nastavenou teplotu

Systém topí na nastavenou teplotu, po jejím dosažení se topení vypne, při poklesu pod nastavenou teplotu sníženou o histerezi se opět zapne. Histereze bývá třeba 1 stupeň, tím je zajištěno, že topení nespíná a nerozpíná příliš často. Čím je Histereze větší, tím topení spíná méně často, ale také skutečná teplota se více liší od teploty nastavené.


Servo termohlavice

Je termohlavice jež je našroubována na ventil radiátoru. Ta je řízena z řídící jednotky na základě požadavků na topení. Řídící jednotka může být přímo v termohlavici a sledovat teplotu nebo kdekoli jinde, ovládat ventil dle časového programu, dle dálkového ovládání atd. nebo podle podobných pravidel jako programovatelné termostaty. Další běžnou funkcí termohlavic je občasné zavření otevření a zavření ventilu v ročních obdobích, kdy se nepoužívá, třeba jednou za 3 dny a tím zamezit zarůstání ventilu.


Technická podpora | FAQ - často kladené otázky | Příklady aplikací


GSM dálkové ovládání ve variantách: